Benelux: +31-20-241-6182

Privacybeleid

Over ons

De vestigingsplaats van Star is bij;

Uniphar Group
4045 Kingswood Road,
Citywest Business Park,
Co. Dublin
24 VO6K

Als deel van de Uniphar Group respecteert Star volledig uw recht op privacy en verzamelt het geen persoonlijke informatie over u op deze website of andere websites die wij beheren zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Alle persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wordt behandeld volgens de hoogste normen van veiligheid en vertrouwelijkheid, strikt in overeenstemming met de relevante wetten op de bescherming van persoonsgegevens. Star kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. U dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Persoonlijke informatie die u ons geeft

Informatie die u ons kunt verstrekken:

 • Uw naam
 • Uw contactgegevens inclusief e-mailadres
 • Uw mobiele telefoonnummer (optioneel)
 • Uw demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • Andere informatie die relevant is voor klantenenquêtes en/of -aanbiedingen
 • Uw IP-adres

Voor de complete lijst met cookies die wij verzamelen: zie de onderstaande lijst met de door ons verzamelde cookies.

Wat wij doen met de informatie die wij verzamelen

Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en om u beter van dienst te kunnen zijn en in het bijzonder om de volgende redenen:

 • Interne administratie.
 • Wij kunnen de informatie gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
 • Wij kunnen u van tijd tot tijd reclame e-mails sturen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of andere informatie die mogelijk interessant is voor u met behulp van het door u opgegeven e-mailadres.
 • Af en toe kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek. We kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon, fax of post. Wij kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.

Veiligheid

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we passende fysieke, elektronische en beheersprocedures ingesteld om de informatie die we online verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een klein bestandje dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u ermee instemt, wordt het bestand toegevoegd en helpt de cookie bij het analyseren van webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde site bezoekt. Cookies stellen webapplicaties in staat om als individu op u te reageren. De webapplicatie kan haar activiteiten afstemmen op uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en te onthouden.

We gebruiken traffic log-cookies om te identificeren welke pagina’s worden gebruikt. Dit helpt ons bij het analyseren van gegevens over webpaginaverkeer en bij het verbeteren van onze website om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden en daarna worden de gegevens uit het systeem verwijderd.

In het algemeen helpen cookies ons om u een betere website te bieden, doordat u ons in staat stelt bij te houden welke pagina’s u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige andere informatie over u, anders dan de gegevens die u met ons wilt delen. U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo wijzigen dat cookies worden geweigerd als u dat wilt. Hierdoor kunt u mogelijk niet optimaal gebruik maken van de website.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u echter deze links hebt gebruikt om onze site te verlaten, houd er rekening mee dat wij geen enkele controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie.

Uw rechten met betrekking tot de gegevens die via deze website worden verstrekt

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:

 • wanneer u wordt gevraagd een formulier in te vullen op de website, zoek het vakje waarop u kunt klikken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie door iemand wordt gebruikt voor direct marketingdoeleindenals
 • u er vooraf mee hebt ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u dit te allen tijde veranderen door ons te schrijven of ons een e-mail te sturen naar telesalesdublin@uniphar.ie

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of leasen aan derden, tenzij wij uw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u promotiemateriaal over derden te sturen waarvan wij denken dat u deze interessant vindt als u ons vertelt dat u dit wilt.

U kunt gegevens opvragen van persoonlijke informatie die wij over u bewaren op grond van de Data Protection Act 1998. Indien u een kopie wilt van uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van de Uniphar Group, kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Paul Ryan, Chief Information Officer, Uniphar Group, 4045 Kingswood Road, Citywest, Dublin 24 V6OK, Ireland.

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onjuist of onvolledig is, dan kunt u ons schrijven via het bovenstaande adres. Wij zullen informatie die onjuist blijkt te zijn onmiddellijk corrigeren.

Lijst van cookies die wij verzamelen

KLIK HIER voor een lijst met de door ons verzamelde cookies.