Star is lid van de Recruitment and Employment Confederation (REC) en houdt zich aan hun gedragscode. Star streeft ernaar om u te allen tijde de best mogelijke service te verlenen. Als u opmerkingen wilt maken, suggesties wilt doen, een vraag wilt stellen of een klacht wilt indienen over de service die u hebt ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. Wij zullen uw vraag binnen 2 - 5 werkdagen beantwoorden. We herzien dit beleid elk jaar om er zeker van te zijn dat het zo effectief mogelijk is en het veranderingen in de aard en de omvang van het bedrijf weerspiegelt.

Beleefdheid

Alle adviseurs voor aanwerving worden opgeleid in de normen voor klantenservice, tonen klantvriendelijke vaardigheden omtrent dienstverlening en zijn goed geïnformeerd, professioneel en hoffelijk bij het voldoen aan de behoeften van onze klanten.

Communicatie

Alle Star-medewerkers beantwoorden alle ontvangen telefoontjes en e-mails van klanten en geregistreerde kandidaten en sollicitaties met betrekking tot specifieke vacatures binnen de overeengekomen termijn. Wij stellen u zo snel mogelijk op de hoogte als we niet in staat zijn om deze overeenkomst na te komen en spreken dan een nieuwe deadline af.

Consistentie

Als onderdeel van onze toewijding voor het handhaven van professionele normen herzien wij ons beleid elk jaar om ervoor te zorgen dat het blijft voldoen aan de zakelijke behoeften en aan de Recruitment and Employment Confederation's Code of Professional Practice, en dat ze consequent worden toegepast op al onze klanten.

Klachten

Star streeft ernaar om hoogwaardige service te leveren; laat het ons weten als u niet tevreden bent, zodat wij waar mogelijk de situatie kunnen rechtzetten en ervan kunnen leren.

Gelijke kansen en diversiteit

Star zet zich in voor diversiteit voor alle medewerkers, werknemers en sollicitanten, en probeert dit te allen tijde te bevorderen; wij streven ernaar om ervoor te zorgen dat onze klanten ook hun eigen doelstellingen omtrent diversiteit behalen. Star staat volledig achter het beginsel van gelijke kansen op de arbeidsmarkt en is gekant tegen alle vormen van discriminatie op grond van huidskleur, ras, nationaliteit, etnische afkomst, geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geslachtsverandering, deeltijdwerkers, godsdienst of overtuiging of politieke opvattingen.

Alle mogelijke stappen worden genomen om ervoor te zorgen dat iedereen gelijk en eerlijk wordt behandeld en dat beslissingen met betrekking tot werving, selectie, beoordeling, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, opleiding, promotie en loopbaanbeheer uitsluitend gebaseerd zijn op objectieve en werkgerelateerde criteria; bovendien accepteert Star geen instructies van klanten die wijzen op een voornemen om onwettig te discrimineren.

Klachtenprocedure

Indien u een klacht hebt, schrijf dan naar European Resourcing Manager, Gemma Head:

Uniphar Group

4045 Kingswood Road,

Citywest Business Park,

Co. Dublin

24 VO6K

  • We sturen u een brief waarin we uw klacht bevestigen en u vragen om de details te bevestigen of uit te leggen. We vertellen u ook de naam van degene die uw klacht zal behandelen. U kunt verwachten dat u onze brief binnen 2-5 dagen na ontvangst van uw klacht ontvangt.
  • Een dag na ontvangst wordt uw klacht vastgelegd in ons centrale register.
  • Wij bevestigen uw antwoord op onze bevestigingsbrief en bevestigen de volgende stappen. U kunt onze bevestigingsbrief binnen 2-5 dagen na uw antwoord verwachten.
  • Wij beginnen dan uw klacht te onderzoeken. Normaliter omvat dit de volgende stappen:

  • Wij kunnen de medewerker waarmee u contact bent gehad vragen om binnen 5 dagen na ons verzoek te reageren op uw klachtVervolgens bekijken wij het antwoord van de medewerker en de informatie die u ons hebt verstrekt. Indien nodig kunnen wij u vragen met hen te spreken. Dit kan tot 4 dagen na ontvangst van hun antwoord duren.
  • Gemma Head zal u dan uitnodigen voor een gesprek met haar om uw klacht te bespreken en hopelijk op te lossen. Zij doet dit binnen 5 dagen na afronding van haar onderzoek.
  • Gemma Head zal u binnen de 2 dagen na de vergadering schriftelijk bevestigen wat er gebeurd is en welke oplossingen ze eventueel met u is overeengekomen. Als u geen vergadering wilt of als het niet mogelijk is, zal Gemma Head een gedetailleerd antwoord op uw klacht sturen. Daarin zal zij voorstellen doen om de kwestie op te lossen. Zij doet dit binnen 5 dagen na afronding van haar onderzoek.

Als u na dit proces nog steeds niet tevreden bent, kunt u zich schriftelijk wenden tot HR Manager Caroline Hughes, die de vorige beslissing binnen 10 dagen zal herzien. Wij laten u binnen 5 dagen na de beoordeling weten wat de uitkomst van de beoordeling is. Wij gaan u schriftelijk ons definitieve standpunt ten aanzien van uw klacht bevestigen en onze redenen daarvoor toelichten.

Als u nog steeds niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met de arbeidsinspectie van het Department for Business Enterprise & Regulatory Reform of de REC, de branchevereniging waarvan we lid zijn, door te schrijven naar het Professional Standards Team, REC, 15 Welbeck Street, London W1G 9XT.

Als wij een van de bovenstaande tijdsbestekken moeten wijzigen, dan laten wij u dit weten en leggen wij uit waarom. Wij voldoen volledig aan de bepalingen van de Data Protection Act 1998. Alle persoonlijke of vertrouwelijke informatie die wij over een klant of kandidaat hebben, is volledig toegankelijk voor die persoon of instantie voor beoordeling of bewerking; neem contact op met Kate Hosker voor meer informatie via de onderstaande contactgegevens.

Verminderen van bureaucratie

Wij streven ernaar om de last van onnodig papierwerk zoveel mogelijk te verminderen zonder afbreuk te doen aan onze wettelijke vereisten en professionele standaarden.

Contact Star

Uniphar Group
4045 Kingswood Road,
Citywest Business Park,
Co. Dublin
24 VO6K

E: contactus@starmedical-europe.com

W: www.starmedical-europe.com